Asumisneuvonta

Pääkaupunkiseudun Nuorisoasunnot ry tarjoaa asumisneuvontaa kaikille NAL Asuntojen Espoon, Helsingin, Kirkkonummen ja Vantaan asuntokohteiden asukkaille. Asumisneuvontaan kuuluu asumishäiriöihin sekä vuokrarästeihin puuttuminen ja niiden selvittäminen, yleinen asumisneuvonta, laaja asukasperehdytys, etsivä asumistyö ja kohdepäivystykset. Yhdistyksen toimintaan kuuluu myös asukasvalinta Espoon, Kirkkonummen ja Vantaan NAL-nuorisoasunnoissa sekä yhteistyö NAL Asunnot Oy:n kanssa Helsingin asukasvalinnassa

 

 

KESKUSTELUAPU

 PAINAAKO JOKIN MIELTÄ? HUOLESTUTTAAKO JOKIN?

Kun tarvitset kuuntelevaa korvaa tai haluat vaikka keskustella päivästäsi, sosiaaliohjaajamme Pirkko on täällä sinua varten.

Voit laittaa hänelle viestiä tai soittaa.

Älä jää yksin!Talous- ja asumisohjaus

Talousohjaus on henkilökohtaista ohjausta, joka keskittyy asukkaan talous- ja raha-asioihin. Tavoitteena on selvittää kokonaistilanne tulojen, menojen, varojen ja velkojen suhteen. Lisäksi asukas saa käyttöönsä materiaaleja menojen seurantaa varten, joiden pohjalta on mahdollista laatia henkilökohtainen budjetti. Ohjauksessa asukas laatii myös taloudelliset tavoitteet, ja yhdessä mietitään menetelmiä, miten tavoitteet voisi saavuttaa.

Asumisohjaus on henkilökohtaista tukea asumiseen ja itsenäistymiseen asumisen alkuvaiheessa tai asumisen aikana. Asumisohjaus on kevyttä, määräaikaista ja matalankynnyksen tukea asukkaalle hänen eri tilanteisiinsa. Asumisohjauksen aikana sosiaaliohjaaja käy yhdessä asukkaan kanssa läpi tämän kokonaistilannetta, mm. asumisvalmiuksia, taloudellista tilannetta ja voimavaroja, joita voidaan tarvittaessa lähteä yhdessä vahvistamaan.

Tapaa talon työntekijä

Pääkaupunkiseudun Nuorisoasunnot ry:n työntekijät päivystävät säännöllisesti taloilla. Työntekijät ovat taloilla asukkaita varten. Tervetuloa juttelemaan tai kyselemään taloon tai asumiseen liittyvistä asioista. Tarkoituksena on olla helposti ja säännöllisesti asukkaiden tavattavissa ja tulla tutuksi talon asukkaiden kanssa. 

Kohdepäivystyksen aikataulu

Parillisten viikkojen maanantaisin klo 12-15. 

Työntekijän toimistolla.

Pirkko Takamäki.

Parittomien viikkojen torstaisin klo 12-15.

Kerhohuoneella.

Pirkko Takamäki.

Parillisten viikkojen keskiviikkoisin klo 12-15.

Kerhohuoneella.

Pirkko Takamäki. 

Parillisten viikkojen tiistaisin klo 13-15.

Asumisohjaajan toimistolla.

Tarja Hanhisalo.

Parittomien viikkojen keskiviikkoisin klo 14-16.

Asumisohjaajan toimistossa (B-rappu). 

Tanni Stålhane.

Parittomien viikkojen maanantaisin klo 13-15.

Iina Björn

Parillisten viikkojen torstaisin klo 14-16.

Asumisohjaajan toimistolla (1.krs).

Iina Björn

Parittomien viikkojen tiistaisin klo 14-16.

Asumisohjaajan toimistolla.

Nathalie Azéma

Parittomien viikkojen keskiviikkoisin klo 13-15.

Asumisohjaajan toimisto.

Kaisa Hollanti

Parillisten viikkojen keskiviikkoisin klo 12-14.

Asumisneuvojan toimisto

Tanni Stålhane

Muissa talokohteissa käydään säännöllisesti.

Asukastoiminta

NAL Asuntojen asuntokohteissa asukkaalla on mahdollisuus osallistua asukastoimintaan, jossa asukkaat suunnittelevat yhdessä mieleistään tekemistä. Asukastoiminta voi olla esimerkiksi:

  • Asukaskokouksia ja -tapaamisia
  • Pihatalkoita
  • Elokuva- ja peli-iltoja
  • Retkiä 
  • Tapahtumia
  • Vuokrataloa koskeviin päätöksiin vaikuttamista

Asukastoimintaan pääsee parhaiten mukaan seuraamalla oman asuintalon ilmoitustaulua ja Facebook-ryhmää, tai kysymällä suoraan asumisneuvojalta. Jokaisella talolla on vuosittain käytettävissään asukastoimintarahaa.

Asukastoimikunnat

NAL Asuntojen asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa omaan asumiseensa ja asuinympäristöön. Talon asukkaista muodostetaan vuosittain asukaskokouksessa asukastoimikunta, joka edustaa asukkaita talon asioissa. Asukastoimikunnassa on mahdollisuus olla mukana mm.

  • Vaikuttamassa muun muassa talon vuokraan, korjauksiin ja huoltoon
  • Vaikuttamassa autopaikkojen, saunojen ja pesutupien vuokraus- ja jakamisperiaatteisiin
  • Ideoimassa ja järjestämässä toimintaa
  • Tekemässä hankintoja talolle asukastoimintaan varatun määrärahan puitteissa

Talotuutorit

Talotuutori on asukas, joka ylläpitää ja kehittää yhteisöllisyyttä sekä naapuriviihtyvyyttä omassa talossaan. Talotuutori pääsee itse kehittämään työtehtäviään vastaamaan oman talon tarpeita ja tekemään itsensä näköistä työtä yhdessä asumisneuvojan sekä NAL Asuntojen kanssa.

Työtehtävät voivat koostua esimerkiksi talon yleisilmapiirin silmälläpidosta, yhteisen toiminnan järjestämisestä, naapureiden auttamisesta (lastenhoito/koiran ulkoilutus/ruuanlaittoapu/lenkkikaverina oleminen yms.), uusien asukkaiden perehdytyksestä talon tavoille sekä raportoinnista asumisneuvojalle ja NAL Asunnoille.

Työnantajana toimii NAL Asunnot Oy ja talotuutorin kanssa tehdään toistaiseksi voimassa oleva työsopimus. Työtunteja tulee max. 20h/kk, joista maksetaan korvaus. Tällä hetkellä pk-seudulla toimii kolme talotuutoria.

Ukk

Irtisanominen tehdään aina kirjallisesti suoraan vuokranantajalle, eli NAL Asunnoille. Irtisanomisilmoituksen voi täyttää sähköisesti NAL Asuntojen sivuilla (linkki: https://www.nalasunnot.fi/asukkaalle/asumisen-paattyessa/irtisanomisilmoitus/). 

Vuokralaisen irtisanoessa vuokrasopimuksen irtisanomisaika on yksi kalenterikuukausi. Vuokralainen maksaa vuokran irtisanomisajalta. Irtisanomisaika lasketaan irtisanomiskuukauden viimeisestä päivästä: esimerkiksi jos irtisanomispäivä on 15.6, asukkaan vuokravastuu loppuu seuraavan kuukauden viimeisenä päivänä eli 31.7. 

Avaimet palautetaan aina vuokranantajalle. Avaimia ei saa jättää asunnolle eikä talolla olevaan asumisohjaajan postilaatikkoon. Avaimet on palautettava NAL Asuntojen toimistolle (Malminkaari 9) viimeistään vuokrasopimuksen päättymistä seuraavana arkipäivänä klo 12.00 mennessä. 

Mikäli vuokrasopimus päättyy viikonloppuna tai pyhäpäivänä, palautetaan avaimet seuraavana arkipäivänä klo 12.00 mennessä. Avaimet voi palauttaa myös NAL Asuntojen postilaatikkoon (ulko-ovella) nimellä varustetussa kirjekuoressa toimiston ollessa kiinni. 

Asunnon vaihtoa voi hakea, mikäli perhekoko kasvaa/pienenee tai uusi työpaikka/opiskelupaikka on kaukana nykyisestä asunnostasi. Vaihtaminen on kaikissa tilanteissa kuitenkin tapauskohtaista ja riippuu sen hetkisestä asuntotilanteesta. Asunnon vaihtoa voi hakea, kun on asunut nykyisessä asunnossaan vähintään vuoden ajan. 

Asunnon vaihtamisesta peritään 80 € erillistarkastusmaksu, joka tulee maksaa, vaikka asunnonvaihto ei toteutuisikaan. Jos olet kiinnostunut vaihtamaan asuntoa, ota yhteyttä NAL Asuntojen asiakaspalveluun. 

Vuokranmaksun eräpäivä on aina kuukauden toinen päivä, mutta sen osuessa viikonloppuun tai pyhäpäivään, on eräpäivä seuraava arkipäivänä. Eräpäivää ei voi muuttaa. Kuitenkin maksamalla yhden kuun vuokran ennakkoon, asukas voi maksaa jatkossa vuokran mihin aikaan kuukaudesta tahansa. 

Mikäli vuokran maksaa eräpäivän jälkeen niin asukkaalle lähtee maksumuistutus, josta aiheutuu lisäkuluja. Maksa vuokra heti, kun pystyt (vaikka eräpäivä olisikin mennyt ohi). Jos et pysty maksamaan seuraavaakaan vuokraa ajoissa, ole heti yhteydessä asumisneuvojaan tai NAL Asuntojen vuokravalvontaan. Vuokraa voi aina maksaa ennakkoon sekä myös osissa, kunhan maksaa ennen eräpäivää. Tällöin välttyy ylimääräisiltä kuluilta. 

Ole heti yhteydessä asumisneuvojaan tai vuokranantajaan. Kun olet mahdollisimman aikaisessa vaiheessa yhteydessä, sinulla on hyvät mahdollisuudet neuvotella realistinen maksusuunnitelma. Mitä pidemmälle vuokranmaksuongelmat etenevät, sitä vaikeampi niitä on järjestää kuntoon. Selvitä myös syy siihen, miksi rahat eivät riitä ja kartoita, onko mahdollista vähentää menoja tai lisätä tuloja. 

Kun lasku on mennyt perintään, vuokravelkaa hoidetaan ainoastaan perintätoimiston kautta. Perintään meneminen tarkoittaa aina lisäkustannuksia (perintäkulut n. 300 euroa + korot + rästissä oleva vuokra), jotka jäävät vuokralaisen maksettavaksi. Mikäli saat vuokravelkasi määräaikaan mennessä hoidettua, voidaan tapauskohtaisesti harkita vuokrasopimuksen jatkamista. 

Keskustele ensin naapurisi kanssa tai soita tarvittaessa poliisi paikalle. Sinulla on oikeus elää kodissasi turvallista ja rauhallista elämää. Mikäli järjestyssääntöjä rikotaan toistuvasti, voit ilmoittaa asiasta vuokranantajalle kirjallisesti tai ottaa yhteyttä asumisneuvojaan.  

Ilmoituksen häiriöstä voi tehdä sähköisellä lomakkeella NAL Asuntojen sivuilla (Linkki: https://www.nalasunnot.fi/asukkaalle/asumisen-aikana/hairioilmoitus/). Ilmoituksesta tulee käydä ilmi mahdollisimman tarkasti ilmoittajan nimi ja tarkka osoite, ilmoittajan puhelinnumero, häiriön tapahtuma-aika/ajat, häiriön tapahtumapaikka, kuka on häiriön aiheuttaja ja tarkka selonteko tapahtumista. Ilmoittajan henkilöllisyys jää vain vuokranantajan tietoon. 

Kirjallinen varoitus on yksi vuokrasuhteen purkamisperusteista. Tutustu siis uudestaan talon järjestyssääntöihin ja muista, että sinun tulee huomioida talon muut asukkaat. Jos koet, että varoitus on aiheeton, ota yhteyttä isännöitsijään. 

Asunnon maalaaminen tai remontoiminen ei valitettavasti ole sallittua. Jos asunto on mielestäsi maalauksen/remontoinnin tarpeessa, niin olethan yhteydessä vuokranantajaan. NAL Asunnot teettää tarvittaessa kaikki muutostyöt ammattilaisilla. 

Asuntojen pattereissa on termostaatti, joka aktivoituu ulkolämpötilan kylmetessä. Kun ulkolämpötila vaihtelee, patterit eivät kerkeä mennä päälle. Kun ulkona on pidempään tarpeeksi viileää, patterit alkavat toimia automaattisesti. Jos ulkona on ollut pidempään viileää, eivätkä patterit silti toimi, tee seuraavat toimenpiteet: 

– Mittaa asunnon lämpötila: Asuntojen suositeltu lämpötila on 20-22˚C keskellä huonetta, metrin korkeudelta mitattuna. 

– Tarkista patterit: Jos lämpömittari näyttää alle 20˚C, tarkista toimivatko patterit. Katso, ettei patterien edessä ole huonekaluja tai verhoja, jotka estävät lämpimän ilman kiertämisen. Tarkista, että patterin termostaattinuppi on säädetty kaikkein suurimmalle. 

Jos asuntosi on edelleen kylmä näiden toimenpiteiden jälkeen, ole yhteydessä Oumanin asiakaspalveluun asiakaspalvelu@ouman.fi tai 0424 840 700. HUOM! Kirjanpitäjänkuja 5, Jukolantie 15, Katajalaakso 1 ja Kaljaasi Auroran kuja 3 asukkaat ovat yhteydessä oman talonsa huoltoyhtiöön. 

Kehen ottaa yhteyttä?

Pääkaupunkiseudun Nuorisoasunnot ry on Nuorisoasuntoliiton paikallisyhdistys, joka toimii Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kirkkonummen alueella. Yhdistys tarjoaa asumisneuvontaa, talous- ja asumisohjausta, asukas- ja ryhmätoimintaa, koulutuksia sekä tiedottaa ajankohtaisista asioista. Ole yhteydessä suoraan asumisneuvojiin esimerkiksi seuraavissa asioissa: 

– Sinulla on kysyttävää omaan asumiseesi liittyen tai haluat saada yleisesti lisää tietoa asumiseen liittyvistä asioista. 

– Haluat saada lisää tietoa asunnon hakemisesta/vaihtamisesta/irtisanomisesta. 

– Haluat saada neuvoja taloudenhoitoon tai sinulla on ongelmia vuokranmaksussa/talouden hallinnassa. 

– Haluat saada neuvoja kodinhoitoon ja asunnon kunnon ylläpitämiseen liittyen. 

– Olet kiinnostunut asukastoiminnasta tai ryhmätoiminnasta. 

– Sinulla on kehitysideoita, joita haluaisit viedä eteenpäin. 

– Sinulla on jotain kysyttävää omaan taloosi liittyen tai olet huolestunut jostain talollasi. 

– Kaipaat neuvoja häiriöilmoituksen tai vikailmoituksen tekemiseen. 

NAL Asunnot Oy on yleishyödyllinen yhtiö, joka vuokraa ja rakennuttaa asuntoja alle 30-vuotialle nuorille aikuisille. Nuorisoasuntoliitto ry omistaa NAL Asunnot Oy:n.

Ole yhteydessä suoraan vuokranantajaan esimerkiksi seuraavissa asioissa: 

– Asunnon vaihtaminen tai irtisanominen 

– Häiriöilmoituksen tekeminen. 

– Et pysty maksamaan vuokraa ajallaan tai tarvitset maksusuunnitelman. 

– Avaimien nouto/palauttaminen tai avaimesi ovat kadonneet. 

– Autopaikat ja varausjärjestelmät. 

– Tuhoeläimet, sisäilmaongelmat ja remontin tarve. 

Huoltoyhtiö vastaa asunnon pienistä korjauksista ja talon yleisistä tiloista. Löydät oman huoltoyhtiösi yhteystiedot talosi käytävän ilmoitustaululta sekä sähköisistä ilmoitusjärjestelmistä. Ole yhteydessä suoraan huoltoyhtiöön esimerkiksi seuraavissa asioissa: 

– Avaimet ovat jääneet sisälle asuntoon. 

– Hanasta ei tule vettä/hana tiputtaa. 

– Palovaroittimessa on vikaa. 

– Lattiakaivo/viemäri on tukossa. 

– Talonkirjaote/todistus asumisesta. 

– Saunassa tai pesulan koneissa on vikaa. 

– Putket vuotavat. 

– Asunnon sisällä tai talon yleisissä tiloissa on korjattavaa. 

– Yleisten tilojen siisteydessä on parannettavaa. 

Nuorisoasuntoliitto ry eli NAL on vuonna 1971 perustettu nuorten asumisen edunvalvoja ja 23 paikallisen nuorisoasuntoyhdistyksen keskusliitto. Nuorisoasuntoja rakennuttava NAL Asunnot Oy ja asumisen sisältöpalveluja tuottava NAL Palvelut Oy ovat NAL:n tytäryhtiöitä.  

NAL Palvelut Oy tuottaa ja myy asumisen sisältöpalveluja (erityisesti tuettua asumista) Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Turussa ja tarvittaessa muuallakin eteläisessä Suomessa. Tuetun asumisen palvelu on tarkoitettu 16–35- vuotiaille, itsenäistymisessä ja itsenäisen asumisen aloittamisessa tukea tarvitseville nuorille ja nuorille aikuisille.