Ajankohtaista

Oma plääni -hanke päättyy

On tullut aika ilmoittaa, että neljä vuotta käynnissä ollut hankkeemme, Oma plääni -valmennus on tulossa päätökseen helmikuun lopussa. Hanke aloitti toimintansa maaliskuussa 2018 ja nyt alkuperäisen kolmivuotisen hankekauden ja yhden jatkovuoden jälkeen lopettaa toimintansa alkukeväästä 2022. Hankkeen loppuwebinaari järjestettiin joulukuussa 2020 ja se on edelleen nähtävissä Youtubessa.  Loppuwebinaarista saa hyvän kuvan hankkeen vaiheista ensimmäisen kolmen vuoden aikana ja webinaarissa on hankkeen tiimin lisäksi monta mielenkiintoista puheenvuoroa.  

Jatkovuoden aikana toiminta on yksilö- ja ryhmävalmennuksien lisäksi keskittynyt valmennuksen mallinnukseen ja juurruttamiseen. Perustyön osalta olemme viime vuoden tavoin tehneet työtä enemmän etänä, mutta yksilövalmennukset on onnistuttu pitämään suurimmaksi osaksi kasvotusten. Ryhmävalmennukset toteutettiin edelleen niin ikään digitaalisilla alustoilla, joka osaltaan vähensi nuorten kiinnostusta osallistua näihin kokonaisuuksiin. Tämä kertoo mielestämme selkeää viestiä siitä, että ryhmäytymistä ja vertaisuutta olisi kaivattu jo toista vuotta jatkuneen etätyöskentelyn jälkeen.  

Oma plääni -valmennusmallin luominen ja toteuttaminen on ollut mielenkiintoinen ja antoisa kokemus ja on ilo todeta, että olemme neljän vuoden aikana päässeet hienosti valmennukselle asetettuihin tavoitteisiin. Valmennuksen tavoitteena on ollut estää nuorten syrjäytymistä nuorten työelämä- ja asumistaitoja parantamalla. Sen lisäksi tavoitteena on ollut parantaa nuorten taloudenhallinnallisia taitoja, vahvistaa mielen hyvinvointia sekä tukea itsenäistymisessä ja tulevaisuuden suunnittelussa. Loppuhaastatteluiden perusteella olemme saavuttaneet hankkeelle asetetut tavoitteet ja jopa ylittäneet ne. Hyvää palautetta on tullut niin nuorilta, kuin sidosryhmiltäkin omaa organisaatiotamme unohtamatta. 

Toivomme, että hankkeen aikana olemme osaltamme vahvistaneet niin nuorille kuin ammattilaisillekin sitä ajatusta, että jokainen nuori tarvitsee oman asunnon ja ohjausta niihin taitoihin, joita itsenäinen asuminen vaatii. Toivomme, että ihmisten ymmärrys siitä, että nuori tarvitsee pidempiaikaista rinnalla kulkijaa, jolla on nuoren kokonaistilanne hallussa, on lisääntynyt. Toivomme, että nuori saa olla nuori ja kokeilla erilaisia asioita epäonnistuenkin, ennen kuin oma plääni ja oma tekemisen tapa hahmottuu. 

Vaikka hankkeen toiminta tällaisenaan päättyy toivomme, että hankkeen hyviä toimintatapoja otettaisiin käyttöön ja kehitettäisiin edelleen Nuorisoasuntoliiton paikallisyhdistysten toimesta vielä jatkossakin. Olemme tämän vuoden aikana työstäneet Yksilövalmentajan käsikirjaa sekä Oma plääni -valmennuksen toimintamallia, josta ensimmäisestä on tulossa painotuote, jota toivomme mahdollisimman monen hyödyntävän omassa työssään. 

Haluamme kiittää kaikkia teitä, jotka olette olleet mukana mahdollistamassa Oma plääni -valmennuksen toteutumista ja varmistamassa, että valmennuksen sisältö on huippulaatua. Kiitos Nuorisoasuntoliitolle sekä NAL Asunnoille, ilman teitä emme olisi onnistuneet. Erityiskiitos kaikille ohjaaville tahoille, jotka ammattimaisesti ohjasitte meille nuoria valmennukseen. 

Kaikkea hyvää toivottaen 

Oma plääni -valmennuksen tiimi Mia, Nea ja Miikka