Search
Close this search box.

Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste koskee yhdistyksen verkkosivuja.

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Pääkaupunkiseudun Nuorisoasunnot ry
Y-tunnus: 1893567-2
Osoite: Malminkaari 9 00700 HELSINKI
Puhelin: 045 6343458
Sähköposti: marja.suuronen@pksnuorisoasunnot.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Nimi: Marja Suuronen
Osoite: Malminkaari 9 00700 HELSINKI
Puhelin: 045 6343458
Sähköposti: marja.suuronen@pksnuorisoasunnot.fi

3. Rekisterin käyttötarkoitus:

Kerättäviä tietoja käytetään neuvontatyöhön ja tilastollisiin tarkoituksiin.

4. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste:

Tietoja käsitellään yhteydenottajan suostumuksella.

5. Rekisterin tietosisältö:

Yhteydenottajan nimi ja sähköposti sekä yhteydenottajan muut mahdolliset itse esille tuomat asiat.

6. Säännönmukaiset tietolähteet:

Rekisteriin kerätään tietoja henkilöltä itseltään (yhteystietolomake). Tietoja kerätään myös Google Analytics -analyytikkatyökalun avulla (sivun kävijätilastot).

7. Rekisterin suojauksen periaatteet:

Yhteydenotto yhteydenottolomakkeen kautta ohjataan nimetylle yhdistyksen työntekijälle sähköpostitse. Sähköpostissa on käytössä monivaiheinen tunnistautuminen. Rekisteriin on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä. Kaikkia rekisteriä käyttäviä henkilöitä koskee vaitiolovelvollisuus.

8. Tietojen säilytysaika:

Tietoja säilytetään niin kauan, kuin niitä tarvitaan yhteydenottajan asian loppuunsaattamiseksi.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisen käyttöön. Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Tietojen tarkistusoikeus:

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa sekä vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.