Ajankohtaista

TOIMINTAVUODEN 2021 KUULUMISIA JA SUUNNITELMIA VUODELLE 2022

Toimintavuosi 2021 toimittiin ja kehitettiin toimintaa koronatilanteen ehdoilla.

Vuosi aloitettiin verkkosivu-uudistuksella, jonka yhteydessä myös yhdistyksen ilme uudistettiin.

Olennainen osa yhdistyksen toimintaa on asukastoiminta. Vuoden aikana pystyimme järjestämään asukkaille useita yhteisiä kohtaamisia, muun muassa leffailtoja, kummituskävelyn, kokkausillan ja retken Fazerin tehtaalle.

Loppuvuonna päivitimme olemassa olevaan yhdistyksen strategiaa vuodelle 2022. Päivitetyn strategian mukaan yhdistyksen visiona on olla keskeisin nuorisoasumisen toimija Espoossa, Helsingissä, Kirkkonummella ja Vantaalla. Yhdistyksen mielestä asumisen tulee olla nuorten näköistä. Jokaisella nuorella tulee olla hyvä asua ja kokea olonsa turvalliseksi.

Yhdistyksen toiminta on helposti lähestyttävää, läpinäkyvää, yhdenvertaista ja kokeilevaa. Asukkaiden osallisuus toiminnassa on vahva. Yhdistyksen toiminta säilyy vakaana toimintaympäristössä tapahtuvista muutoksista huolimatta. Yhdistys on asiantuntija alallaan ja ajan hermoilla.

Vuonna 2021 yhdistys on kehittänyt toimintaan liittyviä mittareita. Mittarit jaettiin
prosessi-, tulos- ja vaikuttavuusmittareihin. Olemassa olevaa vaikuttavuustaulukkoa uudistettiin vaikuttavuusketjuksi tulosten paremmin esiintuomiseksi. Kehittämistyössä on hyödynnetty Hyvän mitta  -mallia. Kehitystyön myötä yhdistys otti käyttöön uuden palautteenkeruujärjestelmän, Pokan

 

Pääkaupunkiseudun Nuorisoasunnot ry 20-v.

Kaksikymppinen juhlii kesällä 2022!

Pääkaupunkiseudun Nuorisoasunnot ry täytti pyöreät kaksikymmentä vuotta loppuvuodesta 2021 .Suunnittelemme koronatilanteen vuoksi juhlallisuuksia kesälle 2022.

Yhdistyksen (Nuoret asujat stadissa ry.) perusti vuonna 2002  joukko helsinkiläisiä asukkaita ja poliittisia nuorisojärjestöjä.  Kentän ihmiset näkivät, että Nuorisoasuntoliiton tehtävä on keskittyä keskusjärjestönä valtakunnalliseen vaikuttamistyöhön ja paikallistoiminta kannattaa siirtää paikallisille toimijoille. Uuden yhdistyksen tarkoituksena oli edistää yhteisöllistä asumista ja toimintaa taloissa. Asukasedustus toiminnassa on voimakasta ja toiminta muotoutui vahvasti asukkailta asukkaille.

Vuonna 2016 mukaan saatiin Nuorisoasuntoliiton Vantaan ja Espoon yhdistykset sekä vuonna 2020 NAL Kirkkonummi ry.

Laajentumisesta huolimatta tavoite ja tekeminen on pysynyt samana. Tavoitteena on parantaa alle 30-vuotiaiden asuinoloja pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella.  Yhdistyksen tarkoituksena on turvata itsenäistyvän nuoren asunnonsaanti, toimia nuorisoasumisen asiantuntijana ja vaikuttaa nuorten asumiseen liittyvään päätöksentekoon. Yhdistys tuottaa asumisen sisältöpalveluita, joiden tarkoituksena on tukea nuoren itsenäistymistä sekä arjenhallintaa.

Tulevaisuudessa haluamme kehittää nuorten asumista ja tarjota jokaiselle sopivia paikkoja osallistua ja vaikuttaa omaan elämäänsä.